Österåkers kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring genom försäkringbolagen Stockholmsregionens försäkring AB (SRF). Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom.