Om verksamheten

   .FÖRSÄKRINGAR
  
Österåkers kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring genom vårt    försäkringbolag Stockholmsregionens försäkring AB (SRF).        Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som    orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom.

Viktiga datum.
nästa planeringsdag 
Fredagen den
27/8-2021