TEMA VT-2022
"VÄNNERNA I KUNGASKOGEN"
En god grund för barnen i sin utveckling är att vara bra och fina kompisar mot varandra.
Vi tänkte att genom sagan "vännerna i kungaskogen" med Snick och Snack och deras vänner kommer vi att nå målet. Sagan handlar om vänskap, hur man är en bra kompis, olikheter och likheter mellan individer och viktigaste av allt den gyllene regeln
"VAR MOT ANDRA SÅ SOM DU VILL ATT ANDRA SKA VARA MOT DIG"

Vår mål:
Att barnen ska ha förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra.

Att stimulera barnens samspel att hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Vi accepterar INTE kränkande behandling.

 

Kopplingar till läroplan
Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
Lpfö98 Rev. 2016
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Lpfö98 Rev. 2016
Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.