TEMA HT-2022
Djur och Natur


 

Kopplingar till läroplan
Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Lpfö98 Rev. 2016
Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.