TEMA VT-2023
årstiderna

 

Kopplingar till läroplan
Lpfö98 Rev. 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

Lpfö98 Rev. 2016
Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.


       


 

Väpplarna

Det här är ett helt nytt arbetsmaterial som utmanar de äldsta barnen i förskolan och svarar mot strävansmålen i den nya läroplanen. Väpplarna är tänkt att användas med de äldsta barnen under deras sista år på förskolan.

Materialet är tydligt och gediget med mängder med övningar som på ett lustfyllt sätt utmanar de äldsta barnen inom språk, matematik, NO/teknik samt socialt samspel. Till Väpplarna finns en gedigen handledning och en arbetsbok för barnen som befäster deras kunskap.