Mål/Dokumentation
 

  • Jag har som mål att få barnen trygga och harmoniska i en rolig och stimulerande hemmiljö.
  • Jag har förskolans läroplan och allmäna råd för familjedaghem som vägledning.
  • Alla barn följs upp genom dokumentation och utvecklingssamtal.
  • I mitt familjedaghem har vi återkommande aktiviteter varje vecka som t ex. skog, skapande och gymnastik.
  • VIKTIGASTE AV ALLT är att vi har mycket tid för den fria leken både innomhus och utomhus. 
  • Jag har ett föräldramöte 1 gång/termin samt utvecklingssamtal.

Dokument