Värdegrund


Värdegrunden är baserad på Demokratiska grunder där alla individer har lika mycket värde oavsett ålder, nationalitet, religion, kön.

Att respektera både barn och vuxna och att det ska vara ömsesidig.

Att respektera naturen
  • Att ge möjlighet till inflytande i sin vardag.
  • Att uppmuntra

    Att erbjuda barnen en trygg miljö och rätt till en bra omsorg, omvårdnad i en rolig och stimulerande miljö.
Barnens utveckling

Hur en dag kan se ut:

7:30-8:00
Äter vi frukost

9:00-10:30
Utevistelse/aktiviteter
frukt stund

11:00-11:30
LUNCH

11:30-13:30
VILA
Sovstund för små barn och läsa en bok/lyssna på en saga för de lite äldre barnen

13:30-14:30      MELLANMÅL

15:00-16:30
Fri lek (Vi är då ute eller inne beroende på vädret)

Hur en vecka ser ut:

Måndag:Promenad till andra parker


 Tisdag: gymnastik mini-röris ute vid kanalens park

Onsdag:  
promenad  till andra parker,skogen

Torsdag: LOKALEN 5 årsklubben varannan vecka
5 årsklubben med Anki 

Fredag:
Fri